Nghiên cứu khoa học
Tổ chức tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học cho điều dưỡng bệnh viện

Ngày 26/5/2015, được sự giúp đỡ của đơn vị nghiên cứu lâm sàng Oucru, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phòng Điều dưỡng phối hợp tổ chức lớp tập huấn cho điều dưỡng các khoa lâm sàng có trình độ cao đẳng, đại học về phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hành lâm sàng. 

                          Hình ảnh lớp học về phương pháp nghiên cứu khoa học

Mục đích của lớp học là cung cấp kiến thức cơ bản nhất cho điều dưỡng về phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương trình đào tạo gồm 6 buổi lý thuyết cơ bản và các buổi thực hành, giúp cho học viên viết được đề cương nghiên cứu và tiến hành thực hiện nghiên cứu.

 

Ngọc Dung

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp