Nghiên cứu khoa học
Thông báo về Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của “Hội Truyền nhiễm Việt Nam” và “Hội Y học lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam”

Hiện nay Hội Truyền nhiễm Việt Nam và Hội Y học lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam đã cho ra đời tạp chí khoa học “Tạp chí Truyền nhiễm” có đăng ký mã ISSN. Tờ báo có trụ sở tào soạn tại NHTD, ban biên tập và các GS, PGS, tiến sỹ có trình độ và có kiến thức sâu về khoa học.

Tờ báo được phát hành đều 3 tháng một kỳ. Nội dung đăng tải là các bài nghiên cứu khoa học và các bài tổng quan của hội viên thuộc hai hội “Hội Truyền nhiễm Việt Nam” và “Hội Y học lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam”

          Ban chấp hành “Hội Truyền nhiễm Việt Nam” và “Hội Y học lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam” đang hướng tới các giải pháp để hỗ trợ cho các hội viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Để khuyến khích hội viên tham gia nghiên cứu, Ban chấp hành hội Trung ương đề ra một số giải pháp sau:

1.     Mời các hội viên có bài báo khoa học hoặc bài tổng quan nổi bật, đã được đăng trên tạp chí Truyền nhiễm trong thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014, tham gia báo cáo tại hội nghị. Hội viên được mời tham gia báo cáo sẽ được hỗ trợ toàn phần về kinh phí đi lại, ăn ở trong suốt thời gian diễn ra hội nghị của hai hội.

2.     Tại Hội nghị thường niên sẽ tổ chức riêng một Chuyên đề về “Đào tạo và cập nhật các chủ đề liên quan đến chuyên ngành”, nội dung:

-       Kiên thức cập nhật trong nước và quốc tế

-       Trình bầy tổng quan của các bệnh, vấn đề cần quan tâm của chuyên ngành

-       Giới thiệu các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh Truyền nhiễm/HIV

-       Phương pháp nghiên cứu khoa học

-       Cách viêt một bài báo khoa học

          Ban tổ chức Hội nghị dự kiến mời các chuyên gia có kinh nghiệm, gồm cả các chuyên gia quốc tế tham gia trình bầy tại hội nghi.

3.     Các hội viên có nguyên vọng tham gia nghiên cứu, hoặc có các chủ đề nghiên cứu cần sự hỗ trợ về phương pháp hoặc kỹ thuật có thể gửi thư yêu cầu hoặc gửi đề xuất về ban thư ký tòa soạn “Tạp chí Truyền nhiễm” để yêu cầu sự hỗ trợ cụ thể. Liên lạc theo địa chỉ sau:

Địa chỉ bưu điện:

Email

Điện thoại:

 

                    Hà nội, ngày 30/1/2014

Chủ tịch Hội

 

 

Nguyễn Văn Kính

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp