Nghiên cứu khoa học
HBV RNA và HBeAg huyết thanh là những dấu ấn sinh học hữu ích đối với việc ngừng các thuốc tương tự nucleotide một cách an toàn ở các bệnh nhân viêm gan B mãn tính

Bản tóm tắt được các tác giả trình bày, các tác giả thuộc Khoa Tiêu hóa và Chuyển hóa, Khoa học Đời sống Ứng dụng, Viện Y Sinh và Khoa học Sức khỏe, Đại học Hiroshima, Hiroshima, Japan.

Vấn đề nghiên cứu: Điều trị viêm gan B mãn tính đã cải thiện một cách quyết liệt với việc dùng các thuốc tương tự nucleot(s)ide (NAs). Tuy nhiên, điều trị bằng NAs thất bại một cách điển hình trong việc loại trừ HBV hoàn toàn, và điều khó khăn là ngừng các thuốc điều trị này vào lúc nào. Các tác giả đã thể hiện trước rằng điều trị bằng NAs đã gây cảm ứng các tiểu thể virus chưa trưởng thành, gồm HBV RNA trong huyết thanh của các bệnh nhân viêm gan B mãn tính. Trong nghiên cứu được báo cáo ở đây, các tác giả đã phân tích sự kết hợp giữa chuẩn độ HBV RNA và tỷ lệ viêm gan tái phát sau khi ngừng điều trị với thuốc NAs.

Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập gồm 36 bệnh nhân đã ngừng điều trị bằng NAs. Đo nồng độ HBV DNA huyết thanh hoặc HBV DNA + RNA bằng real time - PCR và thực hiện phân tích thống kê bằng cách dùng các dữ liệu lâm sàng và các dấu ấn HBV.

Kết quả: Tại tuần thứ 24 sau khi ngừng điều trị với NAs, nồng độ HBV DNA tăng trở lại đã gặp ở 19/36 bệnh nhân (52,8 %), và tăng nồng độ ALT trở lại đã được quan sát ở 12/36 bệnh nhân (33,3 %). Phân tích thống kê đa biến được dùng để phát hiện các yếu tố dự đoán sự tăng trở lại nồng độ HBV DNA. Chuẩn độ HBV DNA + RNA sau 3 tháng điều trị đã được kết hợp một cách có ý nghĩa với sự tăng trở lại nồng độ HBV DNA [P = 0,043, OR 9,474, 95 % CI 1,069-83,957)]. Vắng mặt HBeAg vào lúc chấm dứt điều trị đã được kết hợp một cách có ý nghĩa với sự tăng trở lại của ALT (P = 0,003, OR 13,500, 95 % CI 2,473-73,705). Ở bệnh nhân HBeAg (+), chuẩn độ HBV DNA + RNA sau 3 tháng điều trị đã được kết hợp chặt chẽ với sự tăng trở lại của ALT (P = 0,050, OR 8,032, 95 % CI 0,997-64,683).

Kết luận: Giám sát các nồng độ HBV DNA + RNA trong huyết thanh có thể là một phương pháp hữu ích để dự đoán sự tái hoạt động của viêm gan B mãn tính sau khi ngừng điều trị bằng NAs.


Tài liệu tham khảo

Tsuge M, Murakami E, Imamura M, Abe H, Miki D, Hiraga N, Takahashi S, Ochi H, Nelson Hayes C, Ginba H, Matsuyama K, Kawakami H, Chayama K. (2013). Serum HBV RNA and HBeAg are useful markers for the safe discontinuation of nucleotide analogue treatments in chronic hepatitis B patients.  J Gastroenterol. 2013 Feb 9. [Epub ahead of print]


Bs Phan Quận – Văn Phòng Hội Truyền Nhiễm Việt Nam


 

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp