Kỹ thuật cao
Chương trình đào tạo và hỗ trợ lâm sàng trực tuyến (E-mentoring) trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS

Sau một thời gian chuẩn bị, đến nay với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) và đơn vị tổ chức là Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương , Chương trình đào tạo và hỗ trợ lâm sàng trực tuyến (E-mentoring) trong chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đã đi vào hoạt động.

Thời gian của chương trình sẽ bắt đầu từ 14h thứ 5 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng (từ tháng 5/2015 - 3/2016) với hình thức chia sẻ ca bệnh của 12 OPC theo các chủ đề:

              -         ARV và tác dụng phụ bậc 1

              -         Thất bại ARV bậc 1

-         Tương tác thuốc ARV với các thuốc khác

               -         ARV và tác dụng phụ bậc 2

               -         Thất bại điều trị ARV bậc 2

               -         Chẩn đoán và điều trị lao

               -         Chẩn đoán và điều trị VMN do crytococcus

-          Tương tác thuốc ARV với Methadone

              -         Cập nhật thuốc ARV mới

                -         Viêm gan C/HIV

              -         Các bệnh rối loạn chuyên hóa /HIV

-         ARV cho phụ nữ mang thai

(các chủ đề có thể thay đổi)

Kính mời các đơn vị, tổ chức tham dự truy cập qua phần mềm

 https://zoom.us/ với ID tham dự: 678 678 1111

 

Hình ảnh buổi E-mentoring tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

 

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp