HIV/AIDS
Thành lập mới Viện Nghiên cứu điều trị khỏi nhiễm HIV

Nhân ngày Thế giới Phòng, chống AIDS, ngày 01/12/2015 vừa qua amFAP (Quỹ Nghiên cứu về HIV của Mỹ) đã công bố thành lập “Viện amFAP Nghiên cứu về điều trị khỏi nhiễm HIV”.

Đây là sáng kiến hợp tác của amFAP với Đại Tổng hợp California, San Fracisco (UCSF) trên cơ sở khoản đầu tư 100 triệu USD của amFAP cho nghiên cứu điều trị khỏi nhiễm HIV.

Mục tiêu của Viện nghiên cứu mới này là phát triển cơ sở khoa học cho việc điều trị khỏi nhiễm HIV vào năm 2020. Viện sẽ hỗ trợ các nhà khoa học làm việc xuyên suốt trong chuỗi nghiên cứu điều trị khỏi nhiễm HIV từ khoa học cơ bản, đến nghiên cứu lâm sàng, trong mạng lưới nghiên cứu rộng khắp khu vực của UCSF. Viện cũng sẽ hợp tác với nhiều cơ quan nghiên cứu hàng đầu khác có liên quan ở khắp nước Mỹ.

 

Theo Medical News Today, ACD116

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp