HIV/AIDS
Lây truyền HIV qua quan hệ tình dục tăng mạnh ở Quảng Trị

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 cho thấy với 57,19%, quan hệ tình dục không an toàn là con đường lây truyền HIV mạnh nhất trên địa bàn Quảng Trị hiện nay. Lây truyền qua đường máu (chủ yếu do tiêm chích ma túy dùng chung bơm kim tiêm): 24,21% và mẹ truyền sang con: 3,51%.

Năm 2016, công tác Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS, chú trọng giảm kỳ thị trong các cơ sở Y tế; Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; Can thiệp dự phòng lây truyền HIV qua quan hệ tình dục; Duy trì can thiệp trên 30 xã, phường trọng điểm, xem xét bổ sung, thay thế một số xã, phường mới; Tăng cường hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt trong điều trị Methadone.

 

Theo ACD216

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp