Về các Khoa Phòng
Khoa Huyết học - Truyền máu

Khoa Huyết học truyền máu được thành lập tự ngày 01/07/2010, tiền thân là phòng Huyết học thuộc Khoa xét nghiệm.

Khi mới được thành lập khoa có 7 nhân viên kể cả hợp đồng, chỉ có 1 bác sỹ là trưởng khoa. Đến nay khoa đã có 9 người. Từ khi thành lập đến nay khoa đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật mới so với phòng Huyết học trước kia:

  • Xét nghiệm huyết tủy đồ, hạch đồ, nhóm máu hệ ABO và RH
  • Phản ứng hòa hợp nhóm máu
  • Kỹ thuật làm nghiệm pháp rượu,...

Khoa được giao chức năng nhiệm vụ đảm bảo các kỹ thuật về huyết học, đảm bảo an toàn truyền máu tại bệnh viện. Từ năm 2012 khoa tiến hành truyền máu tại viện cũng như triển khai về tế bào học của tổ chức.

Các nhân viên trong khoa hầu hết đều có chứng chỉ về huyết học và được cử đi học nâng cao tay nghề tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Dù mới thành lập nhưng khoa rất tích cực tham gia các phong trào của Bệnh viện: Hội thi tay nghề giỏi, Hội thi ứng xử,...

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp