Cơ Cấu Tổ Chức
Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

Chỉ thành lập một số khoa, phòng, trung tâm cần thiết phù hợp với quy mô của bệnh viện hiện có 300 giường bệnh. - Ban giám đốc: 4 (Giám đốc, 3 Phó giám đốc) - Phòng chức năng: 09 (Kế hoạch tổng hợp; Hành chính Quản trị, Vật tư-Thiết bị Y tế; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Đào tạo-Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến; Điều dưỡng; Hợp tác quốc tế) - Các khoa lâm sàng: 08 (Khám bệnh; Cấp cứu; Điều trị tích cực; Viêm gan; Nhiễm khuẩn tổng hợp; Virut-Ký sinh trùng; Khám chữa bệnh theo yêu cầu; HIV/AIDS) - Các khoa cận lâm sàng: 07 (Xét nghiệm; Huyết học-Truyền máu; Chẩn đoán hình ảnh; Dược; Chống nhiễm khuẩn; Sinh hóa; Dinh dưỡng) - Các trung tâm: 01(Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến)

Căn cứ kết quả phát triển quy mô bệnh viện của từng giai đoạn, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện BNĐTW được ban hành kèm theo quyết định số 871/QĐ-BYT ngày 18/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế , cơ cấu tổ chức của Bệnh viện như sau:

1. Giai đoạn I ( 2011 – 2015):
Chỉ thành lập một số khoa, phòng, trung tâm cần thiết phù hợp với quy mô của bệnh viện hiện có 300 giường bệnh.
- Ban giám đốc: 4 (Giám đốc, 3 Phó giám đốc)
- Phòng chức năng: 09 (Kế hoạch tổng hợp; Hành chính Quản trị, Vật tư-Thiết bị Y tế; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Đào tạo-Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến; Điều dưỡng; Hợp tác quốc tế)
- Các khoa lâm sàng: 08 (Khám bệnh; Cấp cứu; Điều trị tích cực; Viêm gan; Nhiễm khuẩn tổng hợp; Virut-Ký sinh trùng; Khám chữa bệnh theo yêu cầu; HIV/AIDS)
- Các khoa cận lâm sàng: 07 (Xét nghiệm; Huyết học-Truyền máu; Chẩn đoán hình ảnh; Dược; Chống nhiễm khuẩn; Sinh hóa; Dinh dưỡng)
- Các trung tâm: 01(Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến)

http://benhnhietdoi.vn/data/images/news/cctc2011-2015.JPG

 (Sơ đồ cơ cấu hoạt động giai đoạn 2011-2016)

2. Giai đoạn II ( 2016 – 2020):
Thành lập đủ các khoa, phòng, trung tâm theo điều lệ đã được Bộ Y tế phê duyệt.
- Ban giám đốc: 4 (Giám đốc, 3 Phó giám đốc)
- Phòng chức năng: 08 (Kế hoạch tổng hợp; Hành chính Quản trị, Vật tư-Thiết bị Y tế; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Điều dưỡng; Hợp tác quốc tế; Công nghệ thông tin)
- Các khoa lâm sàng: 18 (Khám bệnh và Điều trị ngoại trú; Cấp cứu; Điều trị tích cực; Viêm gan; Nhiễm khuẩn tổng hợp; Nhiễm khuẩn hô hấp; Nhiễm khuẩn tiêu hóa; Nhi; Ký sinh trùng; Virus; HIV/AIDS; Ngoại – sản truyền nhiễm; Liên chuyên khoa Răng Hàm Mặt-Mắt- Tai Mũi Họng; Y học cổ truyền; Phục Hồi chức năng; Khám chữa bệnh quốc tế; Khám chữa bệnh theo yêu cầu; Khám và điều trị bệnh thông thường; )
- Các khoa cận lâm sàng: 12 (Chẩn đoán hình ảnh; Thăm dò chức năng; Sinh hóa; Huyết học-Truyền máu; Vi sinh; Miễn dịch học; Ký sinh trùng và nấm; Sinh học phân tử; Dược; Dinh dưỡng; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Giải phẫu bệnh)
- Các trung tâm: 04 (Phòng chống dịch; Đào tạo và chỉ đạo tuyến; Thông tin, tuyên truyền và giáo dục sức khỏe cộng đồng; Thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao công nghệ)

 http://benhnhietdoi.vn/data/images/news/cctc2016-2020.JPG

(Sơ đồ cơ cấu tổ chức, giai đoạn 2016-2020)

Trên cơ sở thành lập một số khoa, phòng, trung tâm cơ cấu bệnh viện hiện nay như sau:

http://benhnhietdoi.vn/data/images/news/cctc2012.JPG

(Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động của BV hiện tại)

Tin mới
Các tin khác
Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp