Hợp tác quốc tê
Các hoạt động hợp tác quốc tế tại Bệnh viện BệnhNhiệt đới Trung ương Các hoạt động hợp tác quốc tế tại Bệnh viện BệnhNhiệt đới Trung ương

Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ Bộ Y tế giao, trong những năm qua, Bệnh viện không ngừng mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế của mình. Đây cũng là một nguồn lực không nhỏ để Bệnh viện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp