Trang chủ / Chuyên đề / Sẽ có thuốc tiêm ARV 2 tháng một liều vào năm 2020

Sẽ có thuốc tiêm ARV 2 tháng một liều vào năm 2020

26/01/2016 15:59     12,428      19,287     

Theo kết quả của một cuộc thử nghiệm lâm sàng, một loại thuốc tiêm gồm hỗn hợp 2 thuốc kháng vi rút (ARV) có tác dụng lâu dài, được tiêm 1 mũi trong mỗi 8 tuần, cũng có tác dụng ức chế HIV như dùng viên ARV hỗ hợp 3 thuốc uống hàng ngày. Cuộc thử nghiệm này được sự hỗ trợ của hãng Johnson & Johnson (J&J) và Glaxo Smith Kline (GSK).

Ông Paul Stoffels, phụ trách dược phẩm của J&J cho rằng, phát hiện mới này sẽ tạo ra giải pháp có tiềm năng để chống lại HIV, nếu như kết quả trên tiếp tục được khẳng định trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng, với quy mô rộng hơn. Ông Stoffels hy vọng, các cuộc thử nghiệm sau này cũng sẽ thành công và loại thuốc tiêm ARV với tác dụng lâu dài sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2020.

Thuốc ARV dạng tiêm được thử nghiệm nêu trên là hỗn hợp gồm Rilpivirine (của J&J) và Cabotegravir (của GSK) đã cho kết quả tương tự như dùng các viên ARV hỗn hợp 3 thuốc, mỗi ngày 1 viên, khi đã kiềm chế tải lượng vi rút tối thiểu ở người nhiễm HIV được tiêm một tháng hoặc hai tháng 1 liều.

Những người nhiễm HIV tiêm thuốc này mỗi tháng 1 liều trong thử nghiệm  có sự ức chế vi rút ở mức 94% sau 32 tuần. Còn ở nhóm tiêm hai tháng 1 liều có tỷ lệ ức chế vi rút là 95%. Trong khi nhóm bệnh nhân dùng thuốc ARV dạng viên mỗi ngày, có tỷ lệ ức chế vi rút ở mức 91%.

 

Theo Reuters, ACD1215

Facebook a Comment