Trang chủ / Chuyên đề / ĐẦU TƯ CHO PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS LÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH

ĐẦU TƯ CHO PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS LÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH

03/12/2015 09:04     4,165      5,476     

Ngày 15/7/2015, phát biểu sau khi báo cáo của Chương trình phối hợp Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) được trình bày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon cho rằng, thế giới đã đạt được nhiều thành tựu trong việc ngăn chặn và làm đảo ngược dịch AIDS, đồng thời ông cũng kếu gọi thế giới tiếp tục can kết chấm dứt dịch AIDS này như đối với một trong những mục tiêu của phát triển bền vững.

Báo cáo của UNAIDS được đưa ra trước thềm của Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về “Tài chính cho sự phát triển”, nhằm kêu gọi các đáp ứng của thế giới với con người khủng hoảng vì HIV/AIDS như một đầu tư thông minh trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu và phát triển tạo ra các kết quả hiện hữu cho nhân dân và cho nền kinh tế.

Báo cáo cho rằng, thế giới đầu tư cho AIDS từ con số hàng triệu, lên con số hàng tỷ USD và “01 USD đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS hôm nay sẽ cho thu lại 17 USD trong tương lai”. Và “Nếu chúng ta đầu tư sớm và triển khai nhanh các nỗ lực của chúng ta trong vòng 5 năm tới thì chúng ta có thể kết thúc dịch AIDS vào năm 2030”.

 

Theo Medical News Today, ACD915

Facebook a Comment