Cơ Cấu Tổ Chức
Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

Chỉ thành lập một số khoa, phòng, trung tâm cần thiết phù hợp với quy mô của bệnh viện hiện có 300 giường bệnh. - Ban giám đốc: 4 (Giám đốc, 3 Phó giám đốc) - Phòng chức năng: 09 (Kế hoạch tổng hợp; Hành chính Quản trị, Vật tư-Thiết bị Y tế; Tổ chức cán bộ; Tài chính kế toán; Đào tạo-Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến; Điều dưỡng; Hợp tác quốc tế) - Các khoa lâm sàng: 08 (Khám bệnh; Cấp cứu; Điều trị tích cực; Viêm gan; Nhiễm khuẩn tổng hợp; Virut-Ký sinh trùng; Khám chữa bệnh theo yêu cầu; HIV/AIDS) - Các khoa cận lâm sàng: 07 (Xét nghiệm; Huyết học-Truyền máu; Chẩn đoán hình ảnh; Dược; Chống nhiễm khuẩn; Sinh hóa; Dinh dưỡng) - Các trung tâm: 01(Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến)

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

 

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp