HIV/AIDS
Nhóm điều trị AIDS châu Âu tuyên bố về việc điều trị AIDS để dự phòng lây truyền HIV Nhóm điều trị AIDS châu Âu tuyên bố về việc điều trị AIDS để dự phòng lây truyền HIV

Như mọi người đều biết, một trong những phát triển có dấu ấn nhất trong nghiên cứu về HIV/AIDS những năm gần đây là sự phát hiện ra rằng, liệu pháp điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ART) có thể làm giảm  rõ rệt nguy cơ làm lây truyền HIV (của bệnh nhân). Thêm vào đó, các nhà khoa học tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với việc sử dụng ART (liệu pháp điều trị bằng thuốc khàng vi rút ARV) như một công cụ làm giảm số người mới nhiễm HIV.

ARV ít xâm nhập được vào tế bào mô lympho ARV ít xâm nhập được vào tế bào mô lympho

Hiện nay nhiều nhà khoa học đang nỗ lực tìm câu trả lời tại sao điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) có thể chỉ giúp bệnh nhân kéo dài cuộc sống mà không chữa khỏi (hoàn toàn) nhiễm HIV.

AIDS AIDS

Bệnh HIV- AIDS- SIDA

là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Human Immuno-deficiency Virus (Virusgây suy giảm miễn dịch ở người). HIV có 2 týp là HIV-1 và HIV-2.

AIDS - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

AIDS - Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp