Bệnh nhiệt đới
Phần lớn người Anh không tiêm vaccin cúm Phần lớn người Anh không tiêm vaccin cúm

Tạp chí Mạch của Anh (báo thương mại dành cho các thầy thuốc) tiến hành thăm dò trên 107 thầy thuốc gia đình và thấy đa số họ nói có sự từ chối phổ biến từ phía các bệnh nhân và tính trung bình là chỉ có 46% số người được cung cấp vaccin là chấp nhận tiêm.

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp