Về Các Trung Tâm
Trung tâm chống dịch Trung tâm chống dịch

Ngày 27/3, Trung tâm phòng chống dịch, tư vấn - tiêm chủng vacxin đã chính thức đi vào hoạt động, đặt cơ sở điều trị đầu tiên của khu vực phía Bắc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trung tâm Đào tạo – chỉ đạo tuyến Trung tâm Đào tạo – chỉ đạo tuyến

Trung tâm đào tạo – Chỉ đạo tuyến là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bệnh viện BNĐTW, được thành lập trên cơ sở hợp nhất phòng Đào tạo nghiên cứu khoa học với phòng Chỉ đạo tuyến theo Quyết định số 2809/QĐ-BYT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Dự báo thời tiết

Hà nội

Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến
Theo bạn trang web đã đáp ứng được đầy đủ những thông tin thiết yếu chưa?

Đầy đủ

Chưa dầy đủ

Ít nội dung

Đóng góp ý kiến
10 sự kiện nổi bật
Xem nhiều nhất
Hỏi đáp